IPO 2022

Om bolaget

Arctic Blue Beverages AB (”Arctic Blue Beverages” eller ”Bolaget”) en finsk producent av craft beverages (hantverksdrycker) som främst fokuserar på ginprodukter av premiumkvalitet. Produkterna har prisbelönats av internationellt ansedda tävlingar flertalet gånger. Arctic Blue Beverages kom till med anledning av grundarnas vision om att fånga den arktiska naturen på flaska. Fokus är att ta fram hantverksdrycker av högsta kvalitet, baserade på renaste finska ingredienserna. Utöver sina prisbelönta ginprodukter har bolaget tagit fram innovativa produkter för att tillvarata marknadstrender och på så vis ta marknadsandelar. Innovation och marknadsföring är viktigt för Arctic Blue Beverages som inser smakens och varumärkets betydelse i världen av craft beverages.

Erbju­dan­det i samman­drag

Erbjudandets storlek

Erbjudandet avser högst 1 866 666 units, bestående av aktier samt vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 och TO2.

Teckningskurs

15 SEK per unit, motsvarande 5 SEK per aktie. En unit består av tre (3) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp

Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 28 MSEK före avdrag för emissionskostnader. I händelse av att de i uniten vidhängande teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 utnyttjas fullt ut under oktober 2022 och mars/april 2023 kan Bolaget högst komma att erhålla ytterligare cirka 39,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Minsta teckningspost

Minsta teckningspost är 350 units, motsvarande 5 250 SEK.

Värdering

Cirka 57,6 MSEK före emissionen.

Teckningsåtaganden

16,8 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av erbjudandet.

Teckningsoptioner av serie TO2

En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 24 mars 2023 till och med den 6 april 2023 till en kurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market i Sverige under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen inte fastställas lägre än kvotvärdet eller högre än 5,25 SEK.

Q&A- Units

 • Vad innehåller en unit?

  En unit innehåller tre (3 aktier), två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) teckningsoptioner av serie TO2.

 • Hur fungerar det?

  Teckning av units pågår under perioden 19 april 2022 till 3 maj 2022. För 15,00 SEK erhålls en unit, motsvarande ett pris per aktie om 5 SEK.

 • Vad innebär teck­nings­optionerna?

  En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022 till en kurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market Sverige under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen inte fastställas lägre än kvotvärdet eller högre än 5,25 SEK.

  En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 24 mars 2023 till och med den 6 april 2023 till en kurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market Sverige under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen inte fastställas lägre än kvotvärdet eller högre än 5,25 SEK.

 • Kan man handla med teck­nings­optionerna?

  Teckningsoptionerna avses precis som aktierna att bli föremål för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market i Sverige.