SekretessPOLICY

SEKRETESSPOLICYBESKRIVNING AV REGISTER

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

REGISTERFÖRARE

Arctic Blue Beverages Oy
Aleksanterinkatu 19
00100 Helsinki, Finland

KONTAKTPERSON FÖR FRÅGOR ANGÅENDE REGISTER

Toni Eurasto
+358 45 656 7323
toni.eurasto@arcticbluebeverages.com

NAMN FÖR REGISTER

Kundregister för Arctic Blue Beverages Ltd.

SYFTE FÖR REGISTRET

Kommunikation med kunder som har kontaktat oss via webbplatsen. Registret kan också användas för planering av marknadsföring, marknadsföring, inhämtning av feedback från kunder, lotterier och marknadsundersökningar samt tävlingar.

Personuppgifter lagras också från kontaktformuläret. Data används för att behandla feedback och potentiella kontakter via feedback. Feedback från data används också för ytterligare utveckling av våra tjänster.

INNEHÅLL FÖR REGISTERDATA

Registrerade data, inklusive:
Namn
E-postadress
Telefonnummer
Adress
Samtycke för direktmarknadsföring
Data kopplade till kundrelationshantering och/eller marknadsföring

REGULJÄRA DATA KÄLLOR

Personuppgifter inhämtas vanligen från den registrerade personen. Dessutom kan data samlas in från informationssystemen tillhörande Valamo Beverages Ltd när personen registrerar sig i tjänsterna och använder tjänsterna, samt från sociala medier som är kopplade till registerverksamheten.

REGELBUNDET UTLÄMNANDE AV DATA OCH DATAÖVERFÖRING UTANFÖR EU ELLER DET EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET

Registerföraren kan lämna ut uppgifter inom gällande lagstiftnings tillåtna och obligatoriska gränser för marknadsföringsändamål till exempelvis samarbetspartners som registerföraren har valt, såvida den registrerade personen inte har förbjudit sådant utlämnande av uppgifterna. Data kan överföras utanför EU eller det Europeiska samarbetsområdet i enlighet med personuppgiftslagen.

PRINCIPER FÖR SÄKERHET GÄLLANDE REGISTER

Registerdata lagras i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska skydd. Utskrifter som innehåller uppgifter om registrerade personer lagras i låsta lokaler utom räckhåll för obehörig åtkomst.

PERIOD FÖR DATALAGRING

Personuppgifter associerade med ett enskilt syfte, såsom feedback, lagras i 90 dagar. Personuppgifter kopplade till kunder eller ett annat löpande ändamål, lagras så länge tjänsten är aktiv.

RÄTT ATT INSPEKTERA OCH KORRIGERA PERSONUPPGIFTER, BORTTAGNING FRÅN REGISTRET OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Den registrerade personen har rätt att ta del av de uppgifter som är kopplade till honom/henne i registret och kan begära att uppgifterna rättas eller tas bort från registret. Förfrågningar om detta ska göras skriftligen till kontaktpersonen för registret.

COOKIEPOLICY

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på din enhet. Cookies används för att lagra besökarens uppgifter, till exempel när denne växlar från en webbtjänst till en annan. Cookies skadar inte besökarens enhet eller filer. En cookie kan lagras varaktigt på enheten eller den kan tas bort efter att tjänsten har använts.

Cookies kan användas för att inhämta till exempel följande data:
Besökarens IP-adresst
Idtyp av webbläsare
Operativsystem
Skärmupplösning
Varifrån besökaren kom till webbplatsen (sökmotor, direktlänk, osv.)
Föregående besök på webbplatsenanvända sidor

WEBBPLATSENS EGNA COOKIES

Webbplatsens egna cookies kan användas för att lagra besöksrelaterade data och inställningar för användning av webbplatsen, såsom användarnamn, inloggningsinformation för tjänsten, språk eller region. Data används för att implementera och anpassa webbplatsens funktion och för att bevara besökarens inställningar. Dessa cookies kan vara viktiga för webbplatsens funktion och användning. Cookies lagrar inte data för marknadsföring eller spårning av användaren i andra tjänster eller webbplatser.

COOKIES FRÅN TREDJE PART

Vi använder tjänster som tillhandahålls av tredje parter för att inhämta statistik om användarens besök och analysera data. Syftet är att utveckla kvaliteten och innehållet på webbplatsen för våra användare. För implementering av spårning av användare och analyser kan tjänsterna spara sina egna cookies, samt använda och kombinera data som lagras av tjänsten från samma användare på olika webbplatser.
Vi säkerställer att molnet eller andra webbtjänster som vi använder utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet fungerar i enlighet med personuppgiftslagen.

Ytterligare information om driften, insamlade data, användning av cookies och datasekretess för varje tjänsteleverantör finns på respektive tjänsteleverantörs webbplats.

TJÄNSTER SOM ANVÄNDS PÅ WEBBPLATSEN

Vi använder även externa tjänster på webbplatsen, till exempel för att spåra marknadsföring och för att förbättra våra tjänster för våra kunder. Nedan finner du beskrivningar av de externa tjänsterna vi använder. Vi rekommenderar att du också läser tjänsternas egna sekretesspolicy.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics är Googles spårningsverktyg som samlar in data – exempelvis hur många besökare en webbplats har vid specifika tidpunkter och varifrån besökarna kommer till webbplatsen. Vi använder Analytics för att spåra marknadsföring och målgruppers beteende.

Ytterligare information: Googles sekretesspolicyer och Google Analytics principer för datasekretess och säkerhet

STYRA COOKIES

Du kan ta bort existerande cookies och förhindra användning av cookies via webbläsarens inställningar. Du finner instruktioner på aboutcookies.org. Men om du inaktiverar cookies kan det förhindra korrekt funktion på webbplatsen. Du kan använda tjänsten Your Online Choices för att kontrollera hur din data samlas in och används olika tjänster.