INVESTERARE

Bolagsstyrning

styrelse

Antti Villanen

Styrelseordförande sedan 2022

Antti Villanen har under 20 år haft ledande positioner i internationella tillväxtbolag och har varit styrelseordförande i Arctic Blue Beverages Oy sedan 2020.

Styrelseledamot i Nitro Games Plc, 360Visualizer Oy, Pint Please Global Oy, Hoikka Consulting Oy, Venture Gym Oy och Sähköjänis Oy.

Aktieinnehav: Anttis innehav uppgår till 54 000 aktier privat samt 81 000 teckningsoptioner inom ramen för Bolagets Incitamentsprogram 2022/2025.

Oberoende i förhållande till

a. Bolaget och Bolagets ledning: NEJ

b. Bolagets större aktieägare: JA

Gustaf Björnberg

Styrelseledamot SEDAN 2022

Gustaf Björnberg har en MB.Sc i finans och företagsekonomi från Hanken School of Economics och har erfarenhet som styrelseledamot inom främst pappers- och skogsproduktindustrin. Tidigare uppdrag består av affärsutveckling med fokus på budgetering, affärsplanering, internationella affärer, fusioner och förvärv. Gustaf har sedan 2020 varit styrelseledamot i Arctic Blue Beverages Oy.

Styrelseledamot i Grizzly Hill Capital Ab, Finnpulp Oy, Oy Hifk-Hockey Ab, Colombier Group N.V, Projekti GH Oy, Nordic Biotech Group Oy.

Aktieinnehav: Gustafs innehav uppgår till 1 822 200 aktier genom bolag.

Oberoende i förhållande till

a. Bolaget och Bolagets ledning: JA

b. Bolagets större aktieägare: NEJ

Petri Heino

Styrelseledamot SEDAN 2022

Petri Heino har mångårig erfarenhet som styrelseledamot och sitter med i styrelser för över 30 bolag. Petri har varit verksam som styrelseledamot Arctic Blue Beverages Oy sedan 2019. Petri är även verksam som VD i familjeägt företag sedan mitten av 1990-talet.

Styrelseledamot i mer än 30 bolag, däribland OL Invest oy, E-leipomo Oy, Storeverse Oy, Fiberdom Oy, Heino Group Oy, Ipa Group Oy, Kalavapriiki Oy med flera.

Aktieinnehav: Petris innehav i Bolaget uppgår till 1 822 200 aktier genom bolag.

Oberoende i förhållande till

a. Bolaget och Bolagets ledning: JA

b. Bolagets större aktieägare: NEJ

Tuomas Kukkonen

Styrelseledamot SEDAN 2022

Tuomas Kukkonen har en kandidatexamen i ekonomi från City University of London och har under 20 år verkat som entreprenör, främst inom livsmedelsindustrin. Thomas har även varit styrelseledamot i Arctic Blue Beverages Oy sedan 2020. Vidare var Thomas mellan åren 2002 och 2019 VD i Kaslink Foods Oy.

Styrelseordförande tillika VD i Finnish Food Factory Oy och Avenatur Oy samt styrelseordförande i Boss Capital Oy.


Aktieinnehav: Tuomas äger inga aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till

a. Bolaget och Bolagets ledning: JA

b. Bolagets större aktieägare: NEJ

Ilari Schouwvlieger

Styrelseledamot SEDAN 2022

Ilari Schouwvlieger är entreprenör sedan början på 1990-talet med särskilt fokus mot byggindustrin. Ilari har även varit styrelseledamot i Arctic Blue Beverages Oy sedan 2020 och sitter även med i flertalet styrelser i bolag som han varit med och grundat.

Styrelseordförande i AALTO Construction Oy, AALTO Asuntorakennus Oy, AALTO Development Oy, Munkkiniemi Group Oy och Northern Hideaways Oy. Styrelseledamot i AALTO Development Inc. och Redkik Oy.

Aktieinnehav: Ilaris innehav i Bolaget uppgår till 775 500 aktier privat.

Oberoende i förhållande till

a. Bolaget och Bolagets ledning: JA

b. Bolagets större aktieägare: JA

Johan Biehl

Styrelseledamot SEDAN 2022

Johan Biehl har en kandidatexamen i finans och företagsekonomi från Stockholms universitet och har tidigare erfarenhet som försäljningschef. Johan är även verksam som styrelseledamot i såväl noterad som onoterad miljö.

Styrelseordförande i Nitro Games Oy och Biehl Invest AB och styrelseledamot i Feat Invest AB och Zwipe AS.

Aktieinnehav: Johans innehav uppgår till 121 050 aktier privat.

Oberoende i förhållande till

a. Bolaget och Bolagets ledning: JA

b. Bolagets större aktieägare: JA

Katri Teller

Styrelseledamot SEDAN 2022

Katri Teller har en kandidatexamen inom entreprenörskap och management från Estonian Business School. Katri har över 16 års erfarenhet från att ha verkat inom dryckesindustrin med ansvar för Baltikum och Norden, bland annat som konsult och anställd för Campari sedan 2016.

Styrelseledamot i Podcast OÜ, Nordic Beverages OÜ, Finestone OÜ och Interego OÜ.

Aktieinnehav: Katri äger inga aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till

a. Bolaget och Bolagets ledning: JA

b. Bolagets större aktieägare: JA