INVESTERARE

Bolagsstyrning

Ledning

Valtteri eroma

CEO SEDAN 2020

Valtteri Eroma har en kandidatexamen i industridesign och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med globala konsumentvarumärken i såväl noterade som onoterade bolag. Valtteri har varit verkställande direktör i Arctic Blue Beverages Oy sedan 2020.

Styrelseledamot i Valamo Beverages Oy, Venture Gym Oy och Asunto Oy Puistokaari 3-5.

Aktieinnehav: Uppgår till 54 000 aktier privat och 81 000 teckningsoptioner inom ramen för Bolagets Incitamentsprogram 2022/2025.

KIMMO WAGER

COO SEDAN 2022

Kimmo Wager har en kandidatexamen i marknadsföring och är en erfaren chef med en bakgrund inom konsument- och läkemedelsindustrin. Kimmo har sedan tidigare varit CMO i Arctic Blue Beverages Oy.

Aktieinnehav: Kimmo äger inga aktier i Bolaget.

Petri Hirvonen

CFO SEDAN 2022

Petri Hirvonen har en magisterexamen i industriteknik och har närmare 30 års erfarenhet av olika roller inom finans och som business controller. Petri har under de senaste 12 åren verkat som CFO.

Styrelseledamot i Kymen Seudun Osuuskauppa och Elk Invest Oy.

Aktieinnehav: Petri äger inga aktier i Bolaget.