INVESTERARE

ARCTIC BLUE BEVERAGES- TRENDER & SKÄL TILL ATT INVESTERA

STARK TILLTRO FRÅN STYRELSE OCH LEDNING GENOM TECKNINGSÅTAGANDEN OCH LOCK-UP

Teckningsåtaganden och befintliga lock-up-avtal vittnar om stark tilltro till bolaget och dess framtida tillväxt. Styrelse och ledning svarar för cirka 55,6 procent av teckningsåtaganden. Vidare har styrelse och ledning ingått lock-up-avtal om 100 procent av aktierna på en 12-månaders period fr.o.m. IPO. Övriga aktieägare har ingått lock-up på befintligt innehav under en 12-månaders period.

TöRst efter premium gin

Konsumenter är villiga att betala mer för en bättre dryckesupplevelse och gin är en het spritsort. Stora bolag förvärvar mindre, exklusiva varumärken. Särskilt nordiska ginproducenter ökar sin globala marknadsandel snabbt.

FIRST-MOVER PÅ NYTT OCH VÄXANDE MARKNADSEGMENT

Bolagets ginbaserade havrelikör, Arctic Blue Oat, är världens första. Havrebaserade likörer och andra veganska likörer är fortfarande en relativt outforskad marknad med fåtal tillgängliga produkter. En lyckad positionering nu kan i framtiden innebära ansenliga intäkter. Utöver likören kommer Bolaget att sälja färdigblandade alkoholhaltiga havredrycker under varumärket Hang Oat.

BOLAG SOM VILL OCH KAN AGERA SNABBT PÅ NYA MARKNADSTRENDER

Med distributionsavtal på plats i flertalet länder världen över kan Arctic Blue Beverages vara snabba med att agera på nya trender i olika marknader. Bolaget marknadsanpassar sina produkter smart – exempel på detta är att Bolaget håller på att lansera ett limited-edition superpremiumgin i Asien och i marknader med statligt alkoholmonopol kommer produkter med låg alkoholhalt säljas i dagligvaruhandeln.

READY-TO-DRINK

Färdigblandade drycker (”ready-to-drink”) växer snabbare än hela alkoholmarknaden. Long drinks/cocktails är särskilt efterfrågade som kategori och det finns stor potential för innovationer.

MODERNT VARUMÄRKE MED E-HANDELSFOKUS

E-handel och diverse appar för alkoholförsäljning har ökat i popularitet globalt. Bolagets produkter finns idag i över 25 onlinebutiker och antalet är växande. Till 2025 ska större delen intäkter komma från onlineförsäljning. Arctic Blue Beverages är ett modernt varumärke med en modern distributionsstrategi.

OMTYCKTA OCH INTERNATIONELLT UPPMÄRKSAMMADE PRODUKTER

Arctic Blue Beverages produkter har uppmärksammats av internationella dryckestävlingar och erhållit första plats i ett antal kategorier. Utöver att vara bevis för smak, kvalitet och design, ger de internationella priserna tillgång till gratis publicitet. Marknadsföringsaspekten är viktig för Arctic Blue Beverages och används som ett verktyg för bolaget att differentiera sig från andra producenter av craft beverages.

Fullmaktsformulär – ÅRSSTÄMMA

Nomination committee meeting minutes

Villkor för teckningsoptioner 2023/2026 avseende nyteckning av aktier i Arctic Blue Beverages AB